Fakulteti

Univerzitet EDUCONS u svom sastavu ima jedanaest fakulteta:

 • Fakultet poslovne ekonomije
 • Fakultet zaštite životne sredine
 • Fakultet za primenjenu bezbednost
 • Fakultet za digitalnu produkciju
 • Akademija klasičnog slikarstva
 • Fakultet ekološke poljoprivrede
 • Fakultet za uslužni biznis
 • Fakultet informacionih tehnologija
 • Učiteljski fakultet
 • Fakultet za sport i turizam - TIMS
 • Fakultet za evropske pravno-političke studije
 • Fakultet za projektni i inovacioni menadžment

 

Na svih jedanaest fakulteta realizuju se osnovne akademske studije u trajanju od tri ili četiri godine. Na Fakultetu poslovne ekonomije, Fakultetu zaštite životne sredine, Fakultetu primenjene bezbednosti, Fakultetu ekološke poljoprivrede i Akademiji klasičnog slikarstva realizuju se i diplomske akademske i doktorske studije. Na Fakultetu digitalne produkcije se realizuju akademske osnovne i diplomske studije. Na Fakultetu za uslužni biznis se realizuju još i specijalističke akademske studije u trajanju od godinu dana i diplomske akademske studije.

Na Fakultetu za sport i turizam- TIMS, na studijskom programu Fizičko vaspitanje i sport realizuju se osnovne akademske studije, master studije i doktorske studije, dok se na studijskom programu Menadžment i biznis u turizmu- realizuju osnovne akademske i master studije.