Fakulteti

Univerzitet EDUCONS u svom sastavu ima osam fakulteta:

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • Fakultet zaštite životne sredine
  • Fakultet za primenjenu bezbednost
  • Fakultet za digitalnu produkciju
  • Akademija klasičnog slikarstva
  • Fakultet ekološke poljoprivrede
  • Fakultet za uslužni biznis
  • Fakultet za sport i turizam - TIMS
  • Fakultet za evropske pravno-političke studije

 

Na svih šest fakulteta realizuju se osnovne akademske studije u trajanju od tri godine. Na Fakultetu poslovne ekonomije, Fakultetu zaštite životne sredine i Akademiji klasičnog slikarstva realizuju se i diplomske akademske i doktorske studije. Na Fakultetu za uslužni biznis se realizuju još i specijalističke akademske studije u trajanju od godinu dana i diplomske akademske studije, dok se na Fakultetu ekološke poljoprivrede realizuju još samo diplomske akademske studije.

Na Fakultetu za sport i turizam- TIMS, na studijskom programu Fizičko vaspitanje i sport realizuju se osnovne akademske studije, master studije i doktorske studije, dok se na studijskom programu Menadžment i biznis u turizmu- realizuju osnovne akademske i master studije.